priemonė

priemonė
príemonė sf. (1), prýmonė (ž.) (1) 1. įrankis, įnagis, prietaisas ar šiaip koks daiktas, reikalingas ką darant: Paprasčiausios gaisro gesinimo priemonės yra vanduo, smėlis, cheminiai gesintuvai, kirviai, kabliai . Nei kokios prýmonės nėr parsivežties šienuo Akm. Be priemonės plytų nepadirbsi J.Balč. Kitaip vis tiek pražūsi be maisto ir paskutinių išsigelbėjimo priemonių K.Bor. Mokytojai nutarė (nusprendė) tą leidinį tiksiant mokslo priemonei dabartinėse pradžios mokyklose J.Jabl. Iš mokslo priemonių Kražių gimnazija daugiausia galėjo didžiuotis savo biblioteka . Vaistas yra priemonė ligai gydyti FT. Įvairių priemonių išgalvota šitiems nenaudėliams naikinti J.Jabl. Príemonės nėra, kad eit jaunyn Brž. Susisiekimo priemonė . Priemonės įnagininkas (lingv. įnagininko linksnis, nusakantis darbo įrankį) . ^ Su priemone ir tėvą primuši LTR(Pkr). 2. būdas, kelias, veiksmas, kuriuo siekiama tam tikro tikslo: Kritika ir savikritika yra viena iš svarbiausių priemonių liaudies rankose kuriant komunizmą (sov.) sp. Menas yra galinga auklėjimo priemonė . Mes ėmėmės visų priemonių, kad ginklų įvežimas į Lietuvą būtų paslaptyje . Gausios ir įvairios yra stebuklinių pasakų meninės išraiškos priemonės . Iš kitų kalbos dalių daiktavardis išsiskiria ir savita darybos priemonių sistema LKGI162. 3. menas, dailė: Lietuva negalėjo jų apsergėti nuo užmaršties, pastatyti paminklus, vertus naujagadyniškos dailos (priemonės) A1884,67. Gražiomsiomis priemonėmis, lygiai kaip žodžiais, žmogaus dūšia savo jausmus ir dvasiškas gerybes išpasako A.Baran. Davė širdin jo dovaną priemonės statymo namų ir pamokymo kitų Ba2Moz35,33. 4. išmanymas, išmintis, protas: Būtų tatai sava galybe, sava priemone ... įgiję DP464. Liuob darbuosas ir Triūškos nabaštikas, bet ans jau su prýmone (ne taip be proto) Grg. Ašai viską su priemone (galvodamas) dirbu: ko negaliu, ašai vis tiek padarysiu Šln. Jis mūrydavo pečius. Sakydavo [žmonės]: padarė žmogus su príemone, moka padaryt Rd.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • priemonė — statusas T sritis informatika apibrėžtis Daiktas, įrankis, prietaisas, programa, reikalinga kam nors atlikti, padaryti. pavyzdys( iai) aparatinė priemonė, kodavimo priemonė, mokymo priemonė, programavimo priemonė, programinė priemonė. atitikmenys …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

 • priemonė — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Objektas ar veiksmas, naudojamas kuriuo nors tikslu. Priemone vadinama viskas, kas naudojama užsibrėžtam tikslui pasiekti. atitikmenys: angl. means vok. Mittel rus. средство ryšiai: dar žiūrėk – auklėjimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • priemonė — statusas Aprobuotas sritis strateginis planavimas apibrėžtis Užsibrėžto uždavinio įgyvendinimo būdas, kuriam naudojami žmogiškieji, finansiniai ir materialiniai ištekliai. atitikmenys: angl. measure or project šaltinis Lietuvos Respublikos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • priemonė — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. aid; facility vok. Mittel, n rus. средство, n pranc. moyen, m …   Automatikos terminų žodynas

 • priemonė — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Įrankis, prietaisas, įtaisas, daiktas, medžiaga ar terpė, reikalinga kam nors atlikti. atitikmenys: angl. facility; instrument; means; medium vok. Mittel, n; Stoff, m rus. средство, n… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • priemonė — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. facility; instrument; means vok. Mittel, n rus. средство, n pranc. instrument, m; moyen, m …   Fizikos terminų žodynas

 • priemonė — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Būdas, veiksmas kam nors atlikti. atitikmenys: angl. means; measures vok. Maßnahmen, f; Mittel, n rus. средства …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • priemonė — statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Įrankis, prietaisas, įtaisas, daiktas, medžiaga ar terpė, reikalinga kam nors atlikti. atitikmenys: angl. means; measures vok. Maßnahmen, f; Mittel, n rus. средства …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • priemonė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Būdas, veiksmas kam nors įvykdyti, atlikti. atitikmenys: angl. means vok. Mittel, n rus. средство …   Sporto terminų žodynas

 • priemonė — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kuriuo nors tikslu naudojamas objektas. atitikmenys: angl. means vok. Mittel, n rus. средство …   Sporto terminų žodynas

 • priemonė — statusas T sritis informatika apibrėžtis Būdas, veiksmas kam nors įvykdyti. Dažniausiai vartojama daugiskaitinė forma, kaip būdų, veiksmų visuma. pavyzdys( iai) grafikos priemonės, klaidų aptikimo priemonės, priežiūros priemonės, raiškos… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”